Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Bratislava tourist board poskytla 3 ks informačných tabúľ pre potreby propagácie kultúrnospoločneských podujatí

Bratislava tourist board poskytla 3 ks informačných tabúľ pre potreby propagácie kultúrnospoločneských podujatí
Poskytnuté city ligty poslúžia ako priestor na propagáciu podujatí mestskej časti.

BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU (BRATISLAVA TOURIST BOARD), KTOREJ ÚLOHOU JE PROPAGÁCIA BRATISLAVY v zahraničí poskytla našej mestskej časti bezplatne tri informačné tabule - City ligty s cieľom podporiť ppropagáciu významných podujatí na území našej mestskej časti.

Súčasťou tabule aj mapa hlavného mesta a svyznačenými atrakciami na území hlavného mesta. Druhá strana reklamného zariadenia poslúži na propagáciu podujatí mestskej časti počas celého roka. 

Dve tabule  nájdete umiestnené pred budovou miestneho úradu a jednu v Parku pod lipami. 

obr. ilistračný