Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Revitalizácia Rakús parku

Milí Vajnoráci, na januárovom miestnom zastupiteľstve MČ Vajnory som predstavila starostovi i mojim kolegom poslancom návrh na vybudovanie Petangoového ihriska pre našich vajnorských seniorov z Jednoty dôchodcov Vajnory, ktorá funguje pod vedením Jána Krištofiča.

Petangové ihrisko navrhujú seniri umiestniť v Rákus parku, ktorý je z dvoch tretín v majetku hlavného mesta SR - Bratislavy a zvyšnú tretinu vlastní  Poľnohoospodárske družstvo a súkromní vlastníci.

Táto moja  iniciatíva vyústila v diskusiu o zámeroch využitia celého priestoru Rákus parku. V rozhovore padlo viacero dobrých návrhov, preto som sa tejto myšlienky ujala ako celku a plánujem sa ňou zapodievať. Požiadala som MIB o zadefinovanie zámerov k tmuto priiestoru, ktoré predložíme pre mestskú časť na pripomienkovanie. 

Rákus park má z môjho pohľadu obrovský potenciál aj vďaka svojej plohe, pretože sa nachádza v blízksti detského ihriska a Júrskej cesty, kde sa počas roka koná viacero významných športových podujatí.

Môže byť ideálnym priestorom na aktívne trávenie voľného času pre seniorov, ale i širokú verejnosť. Mohlo by tam byť nie len petangové ihrisko, ale i pitná fontánka, šachové stolíky, lavičky, masážny chodník a pingpongový stôl, vrátane zázemia pre našich seniorov. Potrebná bude aj revitalizácia zelene a pozrieme sa aj na nefunkčnú fontánu. 

Čoskoro sem doplním kompletné informácie o zámeroch, aby ste sa do celého procesu mohli zapojiť aj vy a posielať nám svoje námety a pripomienky :)

07.02.2021 Rakúsov park by sa mohol stať miestom pre aktívne trávenie voľného času našich seniorov.

 

 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek