Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zámeny pozemkov

V rámci mojich poslaneckých priorít som sľúbila, že sa zasadím o majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom FK Vajnory, aby sa futbalisti mohli uchádzať o rozvojové granty. 

Nakoľko sú pozemky nachádzajúce sa pod futbalovým ihriskom vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva, jediným riešením je ich zámena za Magistrátne pozemky. Len na doplnenie uvádzam, že táto iniciatíva vznikal ešte za čias bývalého starostu a existuje k tomu aj materiál, ktorý neprešiel na mestskom zastupiteľstve. 

V nadväznosti na predchádzajúci zámer zámeny som iniciovala ešte v lete 2020 návrat k rokovaniam o zámene pozemkov a oslovila som predsedu Poľnohospodárskeho družstva a požiadala o spoluprácu pri vyriešení tohoto zámeru aj pána primátora, nakoľko najvhodnejším riešením je zámena družstevných pozemkov za Magistrátne.  Do celého procesu vstupuje aj naša mestská časť, ktorá sa má vyjadriť k zámeru zámeny pozemkov, aby sa dala celá vec sprocesovať aj na Magistráte. 

Za predpokladu že bude mať Poľnohospodárske družstvo vyriešené všetky potrebné záväzky, bude možné k realizácii zámeny pozemkov pristúpiť. 

 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek