Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Priority Vajnorské jazerá

Vajnorské jazerá sú špecifickou lokalitou, slúžiacou ako rekreačná oblasť. To znamená, že obyvatelia tejto lokality nemajú zabezpečované všetky služby tak, ako je to u obyvateľov obývaných častí Vajnor. 

Aj napriek tomu však pracujeme na skvalitňovaní služieb poskytovaných v tejto lokalite. Týka sa to predovšetkým verejného osvetlenia, úpravy zelene, úpravy brehov a odvozu odpadu, či deratizíácie. 

Veľkým problémom je aj parkovanie v okolí Vajnorských jazier, ktorým sa intenzívne zapodieva mestská časť a verím, že čoskoro predstavia riešenie. 

Problém s hromadením odpadov v okolí jazier je spôsobený predovšetkým obyvateľmi, ktorí nemajú zabezpčený vlastný odvoz odpadov a takisto aj návštevníkmi počas sezóny. Odvoz odpadu spôsobený návštevníkmi jazera v sezóne zabezpečuje mestská časť zintenzívnením odvozov. Riešením je nahlásenie sa obyvateľov na trvalý pobyt a objednanie si odvozu odpadu spoločnosťou OLO. 

Nakoľko iba časť Vajnorských jazier je v majetku Magistrátu, revitalizačné zámery sú v tejto lokalite značne obmedzené. Momentálne pripravuje Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s mestskou časťou revitalizáciu vstupov v časti malého jazera s doplnením o lávky. 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek