Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Interpelácia na starostu - marec 2021

Interpelácia na starostu - marec 2021
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu sme sa na marcovom miestnom zastupiteľstve dohodli na podaní interpelácií na starostu v písomnej podobe. Týka sa Tibenského ulice, podnetov do zmien a doplnkov ÚP, cien za...

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu sme sa dohodli na podaní interpelácií na starostu v písomnej podobe. Keďže neodzneli ústne, priklaadám znenie listu nižšie: 

Prajem pekný deň pán starosta,

v zmysle dohody na včerajšom miestnom zastupiteľstve si Ťa dovoľujem touto cestou veľmi pekne požiadať o informáciu ohľadom ulice Tibenského, ktorej povrch je následkom presunu ťažkých stavebných strojov a mechanizmov a takisto aj po rozkopávkach prípojok k novopostavených domov zničená. Rada by som sa informovala, či majú stavebníci v stavebnom povolení ošetrené uvedenie ulice do pôvodného stavu, prípadne kedy má mestská časť naplánovanú jej rekonštrukciu? 

Ďalej v nadväznosti na výzvu Magistrátu (Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov) z decembra 2020, týkajúcej sa nahlásenia podnetov a podkladov od mestských častí, ktoré sú vo verejnom záujme a v komunálnom záujme pre prípravu zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy si Ťa dovoľujem požiadať o informáciu, aké podnety vo vzťahu k pomenovanej výzve zaslal Miestny úrad Vajnory za našu mestskú časť. Konkrétne ma zaujímajú oblasti. 

- nekomerčnej občianskej vybavenosti, 

- verejného technického vybavenia,

- verejného dopravného vybavenia  

- predmetu ochrany pamiatok a

- predmetu ochrany prírody a krajinotvorby

Zároveň si Ťa dovoľujem požiadať aj o doplňujúcu informáciu k rozpočtu ku kapitole 3.2. Hospodárska správa. Koľko presne platíme z celkovej vyčlenenje sumy za prenájmy za:

- nájom centrálneho detského ihriska 

- detského ihriska v lokalite Šinkovské 

- futbalového ihriska

Ako som už spomínala na zastupiteľstve, končí prenájom detského ihriska na Šinkovskom a je potrebné hľadať náhradné riešenie, vyberám parcely, ktoré navrhla šikovná mamička zo Šinkovského: 

- nezastavané parcely na konci ulice Za mlynom 1808/309, 1808/310, prípadne aj 1808/311 na opačnej strane ulice. 

- verejne využívaná časť parciel 2732/6, 2732/5 a 2732/4 na ulici Buzalkova. Minulý rok tu bolo stojisko kontajnerov, teraz je tu len kontajner na sklo. Ak by sa ten presunul o pár metrov ďalej, je to pozemok, ktorý by sa dal oplotiť nízkym plotom, oplotenie v tomto prípade by bola nevyhnutnosť. Ak by sa využil celý tento pás pri ceste, získali by sme priestorovo komfortnejšie ihrisko než máme teraz, takže by ho mohlo využiť viac detí z okolia. Neviem ako je to tam s inžinierskymi sieťami, ale tam by sa dalo vysadiť aj zopár stromov plus ak by sa tá plocha zrevitalizovala, bolo by to omnoho estetickejšie ako teraz. Aj v tomto prípade foto a mapový podklad nájdeš v prílohe.

- takisto na portály nehnuteľnosti.sk je pozemok vo Vajnoroch (parcela 2937) na predaj za 100 tisíc, a rada by som sa v tejto súvislosti informovala, či by nebolo možné v rámci tejto parcely umiestniť detské ihrisko pre lokalitu Šinkovské aj vzhľadom na to, že došlo k ukončeniu nájomnej zmluvy k dočasnému detskému ihrisku na śinkovskom. Myslím, že by stálo za uváženie aj oodkúpenie celej parcely.

Na záver si Ťa dovoľujem požidať o súhrnnú informáciu o projektoch podaných mestskou časťou za obdobie uplynulého roka 2020. 

 

Ďakujem veľmi pekne a zostávaam s pozdravom

Monika Debnárová

 

 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek