Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Koniec portálu Katastra nehnuteľností!!!!

Koniec portálu Katastra nehnuteľností!!!!
Aplikácia Katastrálny portál https://www.katasterportal.sk/kapor/ postupne prechádza do útlmu, odporúčame Vám novú aplikáciu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR - rovnako...

Koniec portálu Katastra nehnuteľností!!!!
Aplikácia Katastrálny portál https://www.katasterportal.sk/kapor/ postupne prechádza do útlmu, odporúčame Vám novú aplikáciu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR - rovnako hodnovernú ako Katastrálny portál :

Mapový klient ZBGIS aj s témou Kataster nehnuteľností https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster. Informácie o tom ako vyhľadávať (napr. parcely, LV, vlastníkov, generovať LV, zobrazovať mapy, naraz zobraziť v mape viac vrstiev, zmerať šírku dĺžku parcely, ......) nájdete v pomocníkovi k novej aplikácii. Dôležité je, aby ste pri práci s Katastrálnymi mapami mali zapnutú tému "Kataster nehnuteľností" a zapnuté príslušné vrstvy (napr. Parcely C, Parcely E, adresné body,...).