RSS Monika DEBNÁROVÁ http://monikadebnarova.sk RSS kanál obce Monika DEBNÁROVÁ sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Aktuálne informácie o fungovaní očkovania vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v DK Vajnory. http://monikadebnarova.sk/sprava/22034/n 22034 Mestská časť Vajnory otvorila v DK Vajnory Veľkokapacitné očkovacie centrum. Kde, čo a kedy ako funguje sa dočítate v článku. http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_6bb338_sm.jpg O čom sme rokovali ma májovom miestnom zastupiteľstve vo Vajnoroch http://monikadebnarova.sk/sprava/21942/n 21942 k najzaujímavejším bodom patrili interpelácie a bod rôzne. Dozvedeli sme sa o pripravovaných projektoch, požiadala som o zverejňovanie zápisníc z komisií a podala informáciu o aktivitách v meste, vrátane informácie o Sprinzlovom majeri.  http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/182878732_2611639765805882_1849043715786365238_n_5c76b4_sm.jpg Bratislava sa pripravuje na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026 http://monikadebnarova.sk/sprava/22038/n 22038 na marcovom mestskom zastupiteľstve sme schválili Stratégiu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026. Čo to znamená? viac v článku http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/olo_logo_481ef2_md_52a101_sm.jpg Nezabudnite si dnes (4.5.) vyložiť pred dom hnedú nádobu na BIO odpad. Zajtra ju vyvážajú. http://monikadebnarova.sk/sprava/21850/n 21850 Nezabudnite, túto stredu opäť vyvážajú hnedé kontajnery  http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/hnedy_kontajner_olo_848b37_sm.png Ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania http://monikadebnarova.sk/sprava/21797/n 21797 Prosím upovedomte čo možno najviac ľudí vo svojom okolí, aby sa nestali obeťami podvodníkov.  http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/snimka_obrazovky_2021-05-02_o_133900_a81729_sm.png Pozrite si krátke video s najnovšími zaujímavosťami zo Sprinzlovho majera http://monikadebnarova.sk/sprava/21796/n 21796 dozviete sa o tom kam až siaha jeho história, aký je jeho potenciál, ale aj o zaujímavej návšteve, ktorá na majer zavítala po 65 rokoch.  http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/snimka_obrazovky_2021-05-01_o_232311_38caa1_sm.png O čom sme rokovali na májovom Mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR BratislavyMZ z 29.4.2021 http://monikadebnarova.sk/sprava/21727/n 21727 k najzaujímavejším bodom mestského zastupiteľstva patrilo odsúhlasenie finančného príspevku vo výške 45 tisíc pre vajnorský pumtrack, odsúhlasenie zálohy na EON vo výške 3.900.000 Eur, interpelácie a bod rôzne. http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/snimka_obrazovky_2021-04-29_o_91811_480315_sm.png Dnes sme na mestskom zastupiteľstve odsúhlasili 45 tisíc EUR na PUMPTRACKOVÚ dráhu pre vajnorské deti http://monikadebnarova.sk/sprava/21740/n 21740 dnes sme na mestskom zastupiteľstve odsúhlasili 45 000 EUR pre pumptrack pre vajnorské deti. Financie naň pôjdu z grantového programu na podporu športovej infraštruktúry v hlavnom meste. http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/snimka_obrazovky_2021-04-29_o_120943_1d618d_sm.png Služby OLO počas májových sviatkov 2021 http://monikadebnarova.sk/sprava/21721/n 21721 Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu a bioodpadu bude počas štátnych sviatkov 1. 5. 2021 a 8. 5. 2021 (soboty) prebiehať podľa bežného harmonogramu platného na tieto dni. http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/olo_logo_481ef2_md_a9e369_sm.jpg Vedeli ste o tom, že prvá písomná zmienka o dnešnom Sprinzlovom majeri pochádza z roku 1727? http://monikadebnarova.sk/sprava/21668/n 21668 Prvá písomná zmienka o dnešnom Sprinzlovom majeri pochádza z roku 1727 a najcennejšou časťou majera je objekt barokových koniarní vo východnej časti dvora.  http://monikadebnarova.sk/data/news/monikadebnarova.sk/2021/sprinzlov_majer_klenby_4f530f_sm.jpg