Monika DEBNÁROVÁ
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zlepší sa niekedy dopravná situácia na Roľníckej ulici?

Dopravná situácia vo Vajnoroch je dlhodobo neúnosná. Spôsobená je predovšetkým presunom obyvateľov z Chorvátskeho Grobu a okolia po Roľníckej ulici v smere do mesta a späť. Čiastočnú úľavu nám síce priniesla výstavba D4R7, ale len na krátke obdobie. Načas trasovanie automobilov cez našu mestskú časť obmedzila, prejavilo sa to aj na hustote dopravných prostriedkov na Roľníckej ulici. Bohužiaľ, uľavilo sa nám len na chvíľu. Postupne si obyvatelia Čiernej vody zvykli a opäť začali pre vstup do mesta a späť využívať presun cez Vajnory. Ďalšou pomocou pre nás bol semafor, ktorý slúžil na reguláciu dopravy počas výstavby, čo sa prejavilo aj v jednoduchšom napájaní obyvateľov Vajnor, čo si myslím že by mohlo byť aj trvalým riešením. Momentálne sa semafor nachádza na úseku mimo katastrálneho územia Vajnor a jeho spustenie sa prejavilo aj zregulovaní premávky na Roľníckej ulici. Umiestnený je tam z dôvodu výstavby diaľnice D4. S osadením trvalej svetelenej signalizácie sa však v predložených projektových dokumentáciách stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“ hlavnému mestu v rôznych stupňoch neuvažuje. Posledné zníženie hustoty trasujúcich automobilov sme zaznamenali v dôsledku prvej vlny pandémie. 

V zmysle platného Územného plánu hl. Mesta SR  Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov, sa uvažuje s vybudovaním komunikácie funkčnej triedy B2 kategórie MO 8,5 m od cesty III/1082 po Rybničnú ulicu - tzv. Severný obchvat Vajnor. Predmetná dopravná stavba je zaradená do zoznamu verejnoprospešných stavieb ako D28 severný obchvat MČ Vajnory od cesty III/1082 po Rybničnú.

Taktiež sa v zmysle ÚPN uvažuje s vybudovaním komunikácie funkčnej triedy C1 kategórie MO 8 od cesty III/1082 po ulicu Pri Mlyne - tzv. Východný obchvat Vajnor. Predmetná dopravná stavba je zaradená do zoznamu verejnoprospešných stavieb ako D44 východný obchvat MČ Vajnory od cesty III/1082 po ul. Pri Mlyne.

Vybudovaním vyššie spomenutých dopravných stavieb v zmysle ÚPN, s ktorými sa uvažuje do roku 2030, je predpoklad zníženia intenzity dopravy na Roľníckej ulici

 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek